KALİTE

 • Giren hammadde ve yardımcı malzemelerin uygunluk kontrolü
 • Model ve maça sandığı ölçüsel kontrolü     
 • Ergitilmiş metalin dökümden önceki analiz kontrolü (Spektral  analiz )
 • Ocakta döküm sıcaklığı kontrolü      
 • Dökülen malzemenin mekanik özelliklerin kontrolü 
  • Sertlik
  • Çekme mukavemeti
  • Aşınma testi
  • Mikro Yapı
 • Dökülen malzemenin son kimyasal analiz kontrolü
 • Dökülen malzemenin  ölçüsel  kontrolü

KALİTE KONTROL


Spektral analiz
Laboratuvardan genel görünüm Faro kolu ile ölçü kontrolü Faro kolu ile ölçü kontrolü  
İŞLEME
     Marmara Metalurji Döküm ve Makine San. A.S. Copyright © 2009   Designed by GARANTI MEDYA